Saturday, October 31, 2009


צמיד בטכניקה של שזירה, מחט חוט וחרוזים. הדוגמא מושפעת מהשטיחים הפרסיים. השזירה - פיוטה (PEYOTE STICH). התכשיט "צמוד" ליד ונסגר בכפתור.
peyote stich techniqueהתכשיט הזה בוצע גם הוא בשזירה. הדוגמא הזו נלקחה מהאתר הנפלא של Delania Deshetler ולה זכויות היוצרים. שינתי את הצבעים וקבעתי את הסגירה ככפתור. התכשיט - צמוד ליד.
ניתן לראות תכשיטים נוספים מהסדרה של תכשיטי הפיוטה - באתר הפליקר http://www.flickr.com/photos/miri-agassi/sets/72157622700133900/