Sunday, October 10, 2010

2 שרשרות "מגבת"....אני לא יודעת כמה חרוזים יש בכל אחת מהשרשרות האלה. מאות חרוזים שחוברו זה לזה באופן שיוצר חוויה "מגבתית" משהו. השתדלתי ליצור בצבעים מודרניים ככל האפשר בשרשרת האדומה, ובצבעים הרבה יותר קלאסיים בשרשרת הירוקה.
קשה להסביר מדוע כל כך כייף לייצר שרשרות כאלו. יש ששואלים אותי - איך יש לך סבלנות? התשובה האמיתית היא שלא צריך סבלנות, עצם השזירה מביאה לי שלווה שקט וסבלנות שאין לי בדרך כלל.
"Beadcoholic" כבר אמרנו?


No comments:

Post a Comment