Saturday, June 25, 2011

The Blue Sky Pendant and necklace (2nd version)

This is the Blue Sky Pendant and necklace second version. 


This is the first one:
את התליון הזה כבר סיימתי קודם לכן והוא נראה כך:
אבל... לא הייתי מרוצה משהו היה חסר. נראה לי שהתוצאה הסופית אכן "שלמה" יותר, אם כי גם בגירסה הקודמת התליון נראה מפתיע ביופיו.
עדין. אלגנטי. מכיל בתוכו הן את המוזהב והן את הפנינים.
לא היה פשוט לבצע את התליון הזה מכיוון שכל שינוי היה כרוך בטקטיקת שזירה בה החוט "נעלם מהעיין". וככל שרבו החרוזים כך הביצוע היה עדין ומסובך יותר.
עם זאת - הנאתי מהעשייה היתה שלימה. ועכשיו לפרויקט הבא..

2 comments: