Sunday, September 2, 2012

ELEGANT BEADED BRACELET


ההנאה שבאיטיות..
לאחר עבודה מהנה ביותר - הצמיד מוכן.

צמיד אלגנטי? אולי מוזר ויוצא דופן?

אין התוצאה בדיוק כפי שחשבתי שתהיה. פה ושם טעויות בשימוש בחוט כמו גם חלק קדמי שאינו מספיק "חזק" כפי שרציתי אלא "אנמי".
למרות זאת ובכל זאת התוצאה בפניכם.

מדובר בעבודה המהווה שינוי משמעותי ופריצת דרך מבחינתי.
יצירתית ו"פרועה" בחלקה למרות שמתבקש לכאורה סגנון "חלק" ואלגנטי.
סוגר די כבד הדורש צמיד שלא יהיה קל מדי במשקלו ולא יהווה "קונפליקט" חסר התאמה לכובדו של הסוגר. שני אלה, לתפיסתי, רצוי שישתלבו זה בזה.

ומהי פריצת הדרך? מדובר בעבודה הדורשת זמן עשייה רב, שעות ארוכות של הנאה.
בגלל חוסר סבלנות פנימי וצורך להגיע לתוצאה מהירה ככל האפשר נגררתי עד עתה לעבודות "צ'יק צ'ק", לא נתתי לעצמי את ההנאה שבאיטיות.
בעבודה הזאת - "לקחתי" את הזמן..
אני יכולה להעיד ולהמליץ על ערך מוסף גבוה שיש לזמן על חשיבה יצירתית ופתרון בעיות טכניות. החומר תופס צורה ומשנה צורה כל הזמן.
בלי למהר יוצרים דו שיח אינטימי עם החומר עד ...שנגמר.

פתאום יש וודאות פנימית - זהו, העבודה מוכנה.

אם תרצו לראות את שלבי ההכנה: לחצו כאן. 

No way I can write this in English...  :(  
Will you please use google translate?
Thank you .

Elegant beaded bracelet by Miri Agassi


Elegant beaded bracelet by Miri Agassi


Elegant beaded bracelet by Miri Agassi
Elegant beaded bracelet by Miri Agassi

2 comments: